العجری در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تیموتی لیندرکینگ نماینده آمریکا از ارائه پیشنهاداتی برای توقف جنگ سخن گفته و از انصارالله خواسته تا پاسخ دهد.

اما در حقیقت این پیشنهادات همان شروط عربستان سعودی برای آتش‌بس است.»

العجری افرود: « لیندرکینگ باید بداند که اگر پیشنهاداتش مورد پذیرش بود، آن را از عربستان سعودی می‌پذیرفتیم و دیگر نیازی به فرستاده آمریکا نبود که بخواهد خواسته عربستان سعودی را مبنا قرار دهد.»