تصویر زیر مربوط به "شمیمه بیگم" بوده که ظاهر و پوشش جدیدش در تلاشش برای جدایی از گذشته و عضویت در گروه داعش بوده است.

شمیمه بیگم

خبرنگار تلگراف که به اردوگاه آوارگان "روژ" در شمال شرق سوریه سفر کرده بود تنها با بیگم دیدار داشته و او به این خبرنگار اجازه گفتگو را نداد اما قبول کرد که از وی عکس هایی گرفته شود.

این خبرنگار در توصیف بیگم گفت که پوشش ظاهری او به کلی متفاوت شده به طوری که دیگر از روبنده استفاده نمی کند و پوشش باز غربی را ترجیح می دهد.