« اشرف غنی »، رییس جمهور افغانستان گفت که گروه طالبان اگر فردا برای انتخابات حاضر شود، او آماده است، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیست.

طبق اعلام ارگ ریاست جمهوری افغانستان، غنی این سخنان را پیش از ظهر روز سه‌شنبه، بیست‌وششم اسفند در سمیناری تحت عنوان «اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان» که در وزارت خارجه برگزار شده بود، مطرح کرده است.

اشرف غنی در این نشست گفت: «اگر طالبان فردا هم برای انتخابات حاضر باشند، ما آماده هستیم، اما بدون انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین خود نیستم. ۴۲ سال جنگ کفایت می‌کند و ما هم مانند سایر ملل جهان حق زند‌گی را داریم.»

وی در این سمینار از «استعجالیت» آمریکا برای صلح افغانستان قدردانی کرد، اما گفت که در مقایسه با هر کشور منطقه و جهان، افغانستان برای دست‌یابی به صلح، صد برابر استعجالیت دارد.

وی تصریح کرد: «ما برای تامین صلح پایدار و عادلانه به‌جای احساسات بر اساس واقعیت‌ها به پیش می‌رویم.»

غنی افزود که دولت برای رسیدن به صلح پایدار و عادلانه نقشه راه دارد و بر اساس این نقشه راه، افغانستان با هدف مطلوب که حاکمیت ملی، جمهوریت، وحدت ملی، بی‌طرفی، اتصال و صلح پایدار و عادلانه است، خواهد رسید.

وی در سخنرانی خود در سمنیار «اولویت‌های سیاست خارجی و اصلاحات دستگاه دیپلماسی افغانستان»، اولویت‌های سیاست خارجی و پنج حلقه سیاست خارجی، روند صلح و مبدل شدن افغانستان به چهارراه آسیا را شرح داده است.

اشرف غنی در ابتدای این سمینار یک نهال را در صحن وزارت خارجه کاشت و سپس با قطع نوار، ساختمان موسسه دیپلماسی را افتتاح و آن‌ را به نام موسسه دیپلماسی محمدموسی شفیق، نخست‌وزیر دوره شاهی نام‌گذاری کرد.