براساس یک نظرسنجی جدید که از سوی «خانۀ صلح و مردم سالاری» انجام شده‌‎است، ۸۳ درصد شهروندان افغانستان، نظام جمهوری اسلامی و حفظ قانون اساسی افغانستان را در روند صلح خط قرمز می‌دانند.

یافته‌های این نظرسنجی که در آن با نزدیک به چهل‌هزار تن گفت‌وگو شده‌است نشان می‌دهند که بیشتر از نود درصد پاسخ‌دهند‌گان به این باورند که طالبان برنامه‌ای برای حکومت‌داری در افغانستان ندارند و سازمان ملل می‌تواند با میزبانی نشستی، طالبان را به دست‌‎یافتن افغانستان به یک صلح پایدار وادار سازد.

۹۶درصد شرکت کنند‌گان در این نظرسنجی به این باورند که دیدگاۀ طالبان دربارۀ زنان تغییر نکرده‌است. ۷۷ درصد پاسخ‌دهند‌گان گفته‌اند که طرف‌دار ایجاد حکومت موقت بدون ‌برگزاری انتخابات نیستند و ۶۳ درصد دیگر از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که با برگزاری نشستی، طالبان را به صلح ناگزیر سازند.

در همین حال، شماری از سیاستمداران به این باورند که در مذاکرات صلح، بیش از حد به طالبان امتیاز داده شده‌است.