« میشل عون » رئیس جمهور لبنان چهارشنبه شب شرایط این کشور را بسیار شکننده و خطرناک خواند و از نخست‌مامور به تشکیل کابینه خواست اگر از انجام مأموریت محوله عاجز است، کنار برود.

عون در سخنرانی امشب خود که از تلویزیون لبنان پخش شد، از سعد الحریری خواست هرچه سریعتر درباره تشکیل کابینه اقدام کند. او در این سخنرانی حریری را خطاب قرار داد و گفت: «نخست‌وزیر مکلف را برای تشکیل فوری کابینه با توافق من و براساس سازوکار قانون اساسی به کاخ بعبدا (ریاست جمهوری) دعوت می‌کنم».

او سکوت در شرایط فعلی لبنان را جایز ندانست و گفت:‌ «به منظور عدم ایجاد دو دستگی در مواضع سیاسی ترجیح دادم سکوت کنم ولی از امروز به بعد دیگر سکوت جایز نیست».

رئیس جمهور لبنان به حریری گفت‌: «اگر او احساس می‌کند از تشکیل دولت ناتوان است، باید راه را برای کسی که قادر به این کار است، باز کند».