نهادهای جاسوسی آمریکا هشدار دادند: خطر ناشی از افراط گرایان شبه نظامی و افراط گرایان نژادپرست ، مهمترین تهدید تروریسم داخلی کشنده و مرگبار در ایالات متحده به شمار می رود.

 بر اساس این گزارش، نهادهای جاسوسی آمریکا همچنین هشدار داده‌اند که تهدیدات ناشی از تروریسم داخلی در ایالات متحده طی سال 2021 نیز احتمالا افزایش خواهد یافت.

این ارزیابی که از سوی دفتر مدیر اطلاعات ملی منتشر شده، افزود: افراط گرایان نژادپرست به احتمال زیاد قصد انجام حملات گسترده و بزرگی را علیه غیرنظامیان دارند ولی گروه های شبه نظامی بیشتر به دنبال هدف قراردادن پلیس و پرسنل و ساختمان های دولتی هستند.