منابع عراقی گزارش دادند یک کاروان حمایت لجستیک وابسته به نیروهای اشغالگر آمریکا در استان صلاح الدین عراق مورد حمله قرار گرفت.

طی روزهای گذشته این چندمین بار است که کاروان نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق مورد حمله قرار می گیرند.

دو روز پیش یک گروه عراقی با نام «المقاومة الدولیة» (مقاومت بین‌المللی) با انتشار ویدئویی مسئولیت حمله به کاروان حمایت لجستیک آمریکا در شهر صقلاویه در شرق استان الانبار را برعهده گرفت.