مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده اعلام کرد که حدود 5800 نفر از افرادی که به آن‌ها واکسن کرونا تزریق شده است به کرونا مبتلا شده‌اند!

بنابر گزارش سی ان ان، برخی از افراد دریافت کننده واکسن در آمریکا ، به شدت بیمار شده و 74 نیز فوت کرده‌اند؛ طبق این گزارش، هفت درصد از کسانی که پس از واکسیناسیون کرونا به بیماری آلوده شدند، نیاز به بستری داشته‌اند.

تاکنون حدود 80 میلیون نفر در ایالات متحده به طور کامل علیه ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.

واکسن‌های استفاده شده در آمریکا عمدتاً شامل فایزر با ادعای اثربخشی 95 درصد، مدرنا با ادعای اثربخشی 91 درصد و جانسون اند جانسون با ادعای اثربخشی 66 تا 72 درصدی در پیشگیری از بیماری هستند.

مرکز پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده به دنبال بررسی این مسئله است که چه کسانی حتی پس از تزریق واکسن کرونا نیز در معرض ابتلا به بیماری قرار دارند.

گزارش سی‌ان‌ان می‌افزاید که ابتلا به کرونا علیرغم واکسیناسیون، درصد کمی از افراد را شامل می‌شود و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده آمریکا توصیه میکند افرادی که به طور کامل واکسینه شده‌اند نیز کماکان به دستورالعمل‌های بهداشتی نظیر استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی و پرهیز از تجمعات عمل کنند.