جان کری نماینده ویژه آمریکا در امور تغییرات اقلیمی به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز گفت: «ما خیلی برای چهار سال گذشته متاسف هستیم زمانی که رئیس جمهور به علم اهمیت نمی‌داد.»

کری افزود: هیچ دولتی به تنهایی نمی تواند با تغییرات اقلیمی مقابله کند.