​«نیکول پاشینیان» نخست وزیر ارمنستان ، در بیانیه ای از استعفا ی خود خبر داد.

این تصمیم در راستای برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ ۲۰ ژوئن (۳۰ خرداد) اتخاذ شد.

پاشینیان در این باره گفت: در طول این مدت، به اجرای وظایف نخست وزیری طبق قانون اساسی کشور ادامه خواهم داد.

اعلام استعفای پاشینیان برای برگزاری انتخابات زودهنگام در شرایطی انجام می شود که طی ماه‌های اخیر و به دنبال پایان جنگ بر سر منطقه قره باغ کوهستانی، ارمنستان شاهد ماه‌های پر تنشی بوده است.