سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان چهارشنبه در مورد ادعای تازه ارمنستان درباره بازسازی شهر آزاد شده «شوشا» گفت: «کشوری که باعث این همه قساوت و نقض تعهدات بین المللی شده هیچ مبنای اخلاقی و قانونی در مورد دخالت در کار بازسازی  ما در خاک خود ندارد.»

به نوشته «ترند نیوز» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان افزود: «در حال حاضر کارهای عظیم بازسازی در این مناطق در حال انجام است از جمله مرمت میراث تاریخی، فرهنگی و مذهبی ما که در طول اشغال ارمنستان چندین دهه تخریب شد.»

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در ادامه به یافتن بقایای موشک «اسکندر» نزدیک یک کلیسا در شوشا اشاره کرد و افزود: «این امر نشان داد که ارمنستان آماده از بین بردن کل شهر از جمله کلیساها بود.

ما به وزارت امور خارجه ارمنستان یادآوری می‌کنیم که بر خلاف ارمنستان که سرزمینهای کشورهمسایه را برای دهه‌ها تحت اشغال غیرقانونی در اختیار داشت، هر بنای تاریخی، بنایی و سنگی در قلمروی خود برای جمهوری آذربایجان چنان ارزشی دارد که سرزمین‌های خود را آزاد کرد. »

وی گفت: «در مورد ارمنستان نیز قساوت‌هایی که این کشور در سرزمین‌های ما انجام داده، آشکار است. ارمنستان به طورسیستماتیک وعمدی ماهیت تخریب یا تغییر میراث فرهنگی و تاریخی در مناطق را داشته و دارد.»

جمهوری آذربایجان  پیشتر اعلا کرده بودکه نیروهای مسلح ارمنستان بناهای تاریخی و مساجد متعددی را در منطقه مورد مناقشه بین دو کشور تخریب کردند.

 رئیس کمیته همکاری با سازمان‌های مذهبی جمهوری آذربایجان در سخنانی به مناسبت بیست و ششمین سالگرد اشغال شهر «آق‌دام» از سوی نیروهای ارمنستانی گفت که ارتش ارمنستان تمام بناهای تاریخی و مساجد شهر  آغدام در منطقه قره باغ آذربایجان را تخریب کرده است.

این مقام آذربایجانی افزود: «اطلاعاتی مبنی بر این  داریم که ارتش ارمنستان 17 مسجد در آق‌دام را تخریب کرده است.»