حکم بازداشت وزیر دارایی قطر صادر شد. بر اساس این گزارش، دادستان دولت قطر، حکم بازداشت علی شریف العمادی وزیر دارایی را صادر کرده است.

بر  اساس این گزارش، العمادی در پی اتهامات مربوط به زیان رساندن به اموال عمومی و سوء استفاده از شغل خود بازداشت شده است.