فالح الفیاض رئیس هیئت حشد شعبی عراق امروز پنجشنبه با رئیس جمهوری سوریه در دمشق دیدار کرد. طی این دیدار آخرین تحولات منطقه و چالشهای پیش رو و اهمیت رایزنی میان سوریه و عراق در زمینه های مختلف که عامل قدرت برای دو کشور و دو ملت برادر مقابله با این چالشها به شمار می رود، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

اسد همچنین نامه ای از مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دریافت کرد که فالح الفیاض آن را تحویل داد این نامه به روابط دوجانبه و مسائل مورد اهتمام مشترک و تحولات سیاسی و امنیتی به ویژه عملیات مبارزه با تروریسم و همکاری موجود میان دو کشور برای مقابله با تروریسم و نابودی کانونهای تروریستی باقی مانده در منطقه مرزی پرداخته است.