یک روزنامه آمریکایی در شماره شنبه خود از وضعیت وخیم کرونا در هند خبر داد و نوشت، این یک فاجعه است و بیماری در همه جا پخش شده است. هند بدترین بحران ویروس کرونا را متحمل شده است.

روزنامه «نیویورک تایمز» در این باره نوشت: سردخانه‌ها پر از اجساد است، گویی یک جنگ فقط اتفاق افتاده است. اجساد مردگان شبانه روز سوزانده می‌شود. در بسیاری از مکان‌ها، هر بار ده‌ها بار وحتی در شب  در مناطقی خاص از « دهلی نو » مراسم خاکسپاری برگزار می‌شود . هند اکنون بیش از هر کشور دیگری از زمان ابتلا به بیماری کرونا در روز، عفونت‌ها را ثبت می‌کند .

این روزنامه نوشت، دهلی نو، پایتخت 20 میلیون نفری هند دچار یک فوران شدید کرونا شده است. چند روز پیش، میزان ثبت کرونا به رقم خیره کننده 36 درصد رسید یعنی بیش از یک نفر از هر سه نفر آلوده بودند. این در حالی است که یک ماه پیش این رقم کمتر از 3 درصد بود.

ابتلا به کرونا به سرعت  گسترش یافته و بیمارستانها کاملاً پر شده اند. دارو رو به اتمام و وضعیت اکسیژن نیز همینطور است. بیماران در دروازه‌های بیمارستان یا در خانه گرفتار مانده‌ و به معنای واقعی کلمه به سختی نفس می‌کشند.

به نوشته نیویورک تایمز، اگرچه دهلی نو قرنطینه شده ، اما این بیماری بیداد می‌کند. پزشکان در سراسر این شهر و برخی از سیاستمداران برجسته دهلی در حال تماس با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند در شبکه‌های اجتماعی وتلویزیونهستند.  آن‌ها از نخست وزیر اکسیژن و دارو می‌خواهند.

کارشناسان هشدار داده بودند که کرونا می‌تواند ویرانی‌های واقعی در هند این کشور بزرگ 1.4 میلیارد نفری پرجمعیت و در بسیاری از نقاط  بسیار ضعیف ایجاد کند. در حالیکه مودی همچنان محبوب است، اما بسیاری او را به دلیل عدم آماده سازی هند برای این موج از کرونا و برگزاری تجمع‌های سیاسی در فضای بسته در هفته‌های اخیر که اقدامات احتیاطی اندکی انجام شد، مقصر می‌دانند.

این روزنامه در خاتمه نوشت، هندی‌ها همچنین از سرعت کند واکسیناسیون ناراحت هستند. کمتر از 10 درصد از مردم یک دوز دریافت کرده‌اند و با وجود تولید دو واکسن در اینجا، فقط 1.6 درصد واکسینه شده‌اند.