تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ژاپن از پایان تعطیلات بهاره در چند روز پیش، سیر صعودی داشته است. برای اولین بار، در سراسر ژاپن بیش از 7000 مبتلای جدید در روز شنبه گزارش شد که بالاترین تعداد از ماه ژانویه است.

تعداد کل روزانه مبتلایان در ژاپن به 7251 نفر رسیده است.

توکیو 1121 مبتلای جدید داشت که برای نخستین بار از اول ماه مه، از سطح 1000 نفر فراتر رفته است. تعداد مبتلایان بدحال در پایتخت 71 نفر بود که 2 نفر از روز قبل بیشتر است.

برای دومین روز پیاپی، تعداد روزانه مبتلایان جدید در استان اوساکا از 1000 نفر گذشت و روز شنبه، 1021 مبتلای جدید گزارش شد. اوساکا 41 مرگ بر اثر ابتلا به کرونا را گزارش کرد که سومین تعداد بالا در این استان است.

استان هیوگو 568 مبتلای جدید داشت که سومین تعداد بالا تا کنون در این استان است.

استان های آیچی و فوکوئوکا نیز که از روز چهاشنبه مشمول وضعیت اضطراری خواهند شد، تعداد بیسابقه بالایی از مبتلایان جدید داشتند.

آیچی 575 مبتلای جدید را گزارش کرد که از 443 نفری که روز قبل گزارش کرده بود بسیار بیشتر است. فوکوئوکا نیز 519 مبتلای جدید داشت که برای اولین بار از سطح 500 نفر فراتر می رفت.

استان هوکایدو تعداد بی‌سابقه 403 مبتلای جدید داشت. اقدامات سختگیرانه تر مقابله با کرونا از روز یکشنبه در این استان آغاز می شوند.

عده مبتلایان حاد در ژاپن سیر صعودی یافته است و روز شنبه، این تعداد 1131 نفر بود که با بیشترین تعداد گزارش شده در روز قبل برابر است.