به نقل از روسیاالیوم، دولت پیشبرد امور لبنان در جلسه امروز خود روز ۴ اوت را به عنوان روز عزای ملی در یادبود جان باختگان حادثه انفجار بیروت اعلام کرد.

در جلسه امروز دولت لبنان تصویب شد که به یاد جان باختگان حادثه بندر بیروت روز ۴ اوت به عنوان روز عزای ملی تعیین شود.

« حسان دیاب » نخست وزیر مستعفی لبنان خطاب به خانواده های جانباختگان این حادثه گفت که همه همبستگی جهان با آنچه دیدید برابر نیست.

وی افزود: خشم شما قابل فهم است چون این حادثه نتیجه فساد بود.

نخست وزیر پیشبرد امور لبنان تاکید کرد:  در شفافیت کامل باید بگویم که فساد که همه شریان های کشور را به دست دارد اصلی ترین مسئول حادثه انفجار بندر بیروت است.

حسان دیاب خطاب به خانواده های جانباختگان حادثه انفجار بندر بیروت تاکید کرد: من اعتراف می کنم که فساد مرا شکست داد زیرا من تقریبا در این رویارویی تنها بودم. ما به همدلی نیاز داریم تا پیروز شویم. روز چهارم آگوست را روز عزای ملی قرار دادیم تا لبنانی ها حجم مصیبت وارده به شما و کشور را یادآوری کنند.