شاهدان لحظات انفجار حادثه متروی لندن را مانند پرتاب گلوله آتشین به هوا توصیف کردند.

شاهد دیگر از برخاستن ستون سیاهی از دود غلیظ و پر شدن مغازه‌های اغذیه فروشی اطراف از دود سیاه خبر داد.

 

حجم ویدیو: 2.31M | مدت زمان ویدیو: 00:00:22