مردم کانادا همچنان در شوک کشف گورهای دسته جمعی متعلق به کودکان بومی این کشور است. رسانه‌های کانادایی در هفته‌های گذشته سه بار از کشف گورهای جمعی که مدفن نزدیک به ۱۰۰۰ کودک بومی کانادا بود، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در بازه زمانی ۱۸۸۳ تا ۱۹۹۶، حدود ۱۵۰ هزار کودک بومی از خانواده‌های خود به اجبار جدا شدند و به مدارس شبانه‌روزی فرستاده شدند که کلیسای کاتولیک آن را تأسیس کرده بود و هدف اصلی آن دور کردن این کودکان از جوامع بومی کانادا و جلوگیری از ترویج زبان و سنت‌های مادری‌شان و تربیت آن‌ها به شیوه‌ای تحمیلی بود.

در روزهای گذشته چند کلیسا در بخش‌های مختلف این کشور با پیام‌هایی مرتبط با کشف چند گور جمعی کودکان بومی، سوزانده و یا بر روی آن‌ها رنگ پاشیده شد.

«جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا در واکنش به حملات انجام شده به کلیساهای کاتولیک در این کشور گفت عصبانیت بسیاری از مردم این کشور از کشف گورهای ناشناخته در محل مدارس شبانه‌روزی را درک می‌کند اما آتش زدن کلیساها اشتباه است.

وی در ادامه گفت: نمی‌توانم جور دیگری فکر کنم جز اینکه سوزاندن کلیساها در واقع محروم کردن افرادی از مکان‌هایی است که می‌توانند در آن عزاداری و تامل کنند و به دنبال حمایت باشند.