ازدواج « مسیار» یک ازدواج سنتی بی بند و باری که اغلب به صورت مخفیانه صورت می‌گیرد ، علی رغم مخالفت برخی ، این نوع ازدواج به ویژه در میان جامعه عربستان و در میان مردانی که توانایی تهیه مخارج جشن‌های ازدواج را ندارند، به سرعت گسترش یافته است.

ازدواج مسیار که در عربستان و در برخی از کشورهای دیگر خلیج فارس رواج پیدا کرده به ازدواجی گفته می‌شود که در آن زن و مرد بدون هیچ‌گونه تعهدی به صورت موقتی زیر یک سقف زندگی می‌کنند و مرد تعهدی برای تامین جا و خوراک و نفقه زن ندارد.

گفت‌وگو با با 12 واسطه ازدواج و زوج‌های مسیار از جمله مردانی که در حال حاضر در ازدواج‌های سنتی هستند، نشان داد که این اقدام در عربستان سعودی محبوبیت زیادی دارد و اما نزد برخی منتقدان خارج از چارچوب ازدواج شرعی است و آن را حرام می‌دانند.

بر اساس گزارش این زوج‌ها، ازدواج مسیار راهی میانه بین ازدواج سنتی و زندگی مجردی است که به مردان اجازه می‌دهد بدون فشارهای تأمین هزینه، ازدواج های متعددی داشته باشند.

 روزنامه سعودی الوطن در سال 2018 با استناد به منابع در وزارت دادگستری گزارش داد که چنین ازدواج‌هایی غالباً کوتاه مدت هستند و بیشتر آنها در طی 14 تا 60 روز به طلاق ختم می‌شوند.

تخمین تعداد این ازدواج‌ها بسیار دشوار است، زیرا بسیاری از آنها مستند نیستند. مفتی‌های عربستان اعلام کردند که ازدواج‌های میسار از سال 1996 به بعد گسترش یافته است. اما بسیاری از آن‌ها مشروعیت این نوع ازدواج را زیر سوال بردند؛چراکه با اصول اساسی ازدواج در اسلام مغایرت دارد.

یکی از مشکلات بزرگ ازدواج مسیار صاحب فرزند شدن است و چون مردان تعهدی برای حضانت فرزند و نفقه ندارند، شکایت‌ها گسترش یافته و مشکلات اجتماعی زیادی را به وجود آورده است و بیشترین آسیب را در این زمینه زنان متحمل می‌شوند.