وولف در بخشی از این کتابش به نام "برد قاطع: روزهای آخر ریاست جمهوری ترامپ " که از سوی نشریه تایمز آو لندن منتشر شده، نوشت: ناهارهای هفتگی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با معاونش پنس در کاخ سفید از یک دستورالعمل روتین و عادی پیروی می‌کرد. این ناهارها مشخصا هدفشان این بود که فرصتی باشند برای آنکه پنس به رئیس جمهور بگوید چقدر سخت دارد برای او کار می کند. او معمولا ۱۰ دقیقه برای انجام این کار قبل از آنکه ترامپ تلویزیون را روشن کرده و به فهرست گلایه های فعلی‌اش بپردازد وقت داشت.

در این کتاب نوشته شده است، ترامپ به این فکر می کرد که پنس چطور "می تواند یک چنین فرد رسمی و موافقی باشد و به این ترتیب به عنوان یک نتیجه فرعی، او پنس را به عنوان کسی که سرسخت نبوده و هر چه بیشتر می‌تواند تحت تاثیر قرار بگیرد می‌دید.

اما پنس بعد از انتخابات ۲۰۲۰ این استدلال را که به عنوان معاون رئیس جمهور می تواند آنچه ترامپ به عنوان "الکتورهای با تقلب انتخاب شده" در نظر گرفت و اقدام کنگره در جهت تایید نتایج انتخابات را رد کند، مردود دانست. این کتاب متذکر می شود که امید اول ترامپ و وکیلش رودی جولیانی این بوده که پنس فورا نتیجه انتخابات را با تایید ترامپ به عنوان رئیس جمهور دگرگون کند.

این کتاب به شرح بحث آنها در پنجم ژانویه روز قبل از حمله طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره زمانی که پنس درخواستهای ترامپ برای بلوکه کردن انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری را رد کرد، می‌پردازد.

به نوشته وولف، این دو نفر کنار یکدیگر تنها در دفتر بیضی بعد از تغییر برنامه ناهارشان به یک نشست حضور داشتند و پنس به ترامپ گوش میداد که به توصیف "انتخابات دزدیده شده" می پرداخت اما با او مخالفت نکرد. رئیس جمهور سابق درباره "جایگاه قهرمانانه پنس در تاریخ" در صورتی که کار درست از نظر ترامپ را انجام دهد، صحبت کرد.

وولف نوشت: ترامپ در یک خط جمله مستقیم که در ماه‌های آینده تکرار می شد گفت: آیا میخواهی یک وطن پرست باشی یا یک ترسو؟ پنس به تله نیفتاده و تکرار کرد که طبق نظر قاطع کارشناسان آگاه به قانون اساسی که با آنها مشورت داشته، قانون اساسی به او اختیار کاری که از نظر رئیس جمهور می تواند انجام دهد را نمی دهد.