تاکنون بیش از ۲۷۰۰ زندانی در آمریکا بر اثر ابتلا به کووید-۱۹ (Covid-۱۹) جان داده اند، اما آمار واقعی احتمالا بالاتر از این رقم است.  برخی از مرگ‌ها به عنوان بخشی از تلفات ویروس کرونا در زندان‌های آمریکا ثبت نشده اند، زیرا زندانیان بستری شده پیش از مرگ از زندان آزاد شده بودند.

نگرانی‌ها در مورد چگونگی ثبت مرگ‌های مرتبط با ویروس کرونا در سراسر دوره همه گیری وجود داشته است، از جمله یافته‌ای که نشان می‌دهد تلفات ساکنان خانه سالمندان در ایالت نیویورک بسیار بیشتر از حد اعلام شده است، زیرا هزاران نفری که در بیمارستان‌ها جان خود را از دست داده اند، در این آمار لحاظ نشده اند.

افزایش میزان مرگ و میر در سراسر آمریکا در سال گذشته که فراتر از رقم اعلام شده جان باختگان مبتلا به کووید-۱۹  بود، کارشناسان درمانی را به این نتیجه رسانده است که برخی از موارد ابتلا به کرونا شناسایی نشده اند یا دلیل فوت بیماران عامل دیگری غیر از ابتلا به کرونا اعلام شده است.

از طرف دیگر درباره اینکه کدام مرگ‌ها باید در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا اعلام شوند نیز اخلاف نظر‌هایی وجود داشته است.

مقامات بهداشت عمومی می‌گویند چشم انداز نادیده گرفته شدن مرگ‌های مرتبط با ویروس کرونا در زندان ها، بازداشتگاه‌ها و مراکز بازداشت مهاجران خطرات زیادی به دنبال خواهد داشت. به گفته کارشناسان، آماده سازی زندان‌ها برای مقابله و مهار همه گیری‌های آینده بدون دانستن تعداد دقیق تلفات بسیار چالش برانگیز خواهد بود. درحال حاضر تعداد قربانیان ویروس کرونا در زندان‌ها عمدتا توسط خود زندان‌ها اعلام می‌شود. البته مقامات زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از روش‌های آمارگیری خود دفاع و ادعا می‌کنند تمام دستورالعمل‌های فدرال و محلی را رعایت کرده اند.