این شرکت چینی در متن دادخواست خود از یک قاضی فدرال خواسته است تا نام کارخانه پنبه خود در شین جیانگ را از فهرست سیاه صادرات وزارت بازرگانی آمریکا تحت عنوان «مشاغل تهدید کننده امنیت ملی»، ‌خارج کند.

مقامات آمریکایی این کارخانه پنبه در شهر «چانگ جی» سینکیانگ را خرداد سال گذشته میلادی و با طرح اتهام کار اجباری در لیست سیاه قرار دادند. این در حالی است که این شرکت چنین اتهامی را رد کرده است.

«جیمز تایس» وکیل شرکت «اسکوئل» با صدور بیانیه ای اعلام کرده است: وزارت بازرگانی آمریکا هیچ مدرکی برای حمایت از تصمیم اشتباه خود جهت تحریم شرکت پنبه چینی ارائه نکرده و فراتر از اختیارات قانونی خود عمل کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: فهرست سیاه صادراتی وزارت بازرگانی آمریکا با واقعیات از جمله حسابرسی های انجام شده توسط ماموران رسیدگی مستقل شخص ثالث و متعدد درجه یک جهانی که از استانداردهای تائید شده بین المللی این صنعت استفاده می کنند، مغایرت دارد و باعث خسارت های اقتصادی و اعتباری می گردد.

آمریکا در دو سال گذشته چندین شرکت مستقر در استان مسلمان نشین سینکیانگ چین را به اتهام استفاده این شرکت ها از نیروی کار اجباری در فهرست سیاه خود قرار داده است.