دادگاه عالی تجدیدنظر مصر احکام حبس طولانی مدت رهبران اخوان المسلمین را تایید کرد.

بر این اساس، این دادگاه احکام حبس ابد (معادل ۲۵ سال) صادر شده علیه محمد بدیع، رئیس گروه اخوان المسلمین و ۹ نفر دیگر از کادر رهبری این گروه را در ارتباط با پرونده موسوم به حمله به زندان‌ها در جریان انقلاب علیه نظام حسنی مبارک، رئیس جمهور وقت مصر در سال ۲۰۱۱ را تأیید کرد.

این دادگاه همچنین هشت نفر دیگر از سران اخوان را که پیشتر به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند، تبرئه کرد. احکام دادگاه تجدید نظر نهایی محسوب می‌شود و قابل اعتراض نیست.

در جریان کودتای سال ۲۰۱۳ علیه محمد مرسی، رئیس جمهور مصر که به اعتراض گسترده اخوان المسلمین مصر و تحصن آن‌ها در مسجد «رابعه عدویه» در قاهره و چندین نقطه دیگر در مصر انجامید، رئیس جماعت اخوان المسلمین و به دنبال او دیگر اعضایی این گروه بازداشت شدند.