«مصطفی علوش» نائب رئیس جریان «المستقبل» لبنان خبر داد که راهکارها برای تشکیل کابینه لبنان، در حال حاضر، مبهم شده است.

علوش به شبکه خبری المیادین گفت که « سعد الحریری مأمور تشکیل کابینه لبنان، اواخر هفته جاری [از تشکیل کابینه] انصراف خواهد داد».

وی با بیان اینکه الحریری، «فضا را برای رایزنیهای پارلمانی برای تشکیل کابینه جدید، فراهم می‌کند»، ادعا کرد که تیم ریاست جمهوری، علت اصلی عدم تشکیل کابینه است.

این مسئول المستقبل ضمن طرح این ادعا که الحریری، «وزن داخلی و بین‌المللی دارد»، مدعی شد که حضور «میشل عون» در ریاست جمهوری علت اصلی عدم تشکیل کابینه است.