سنای آمریکا دیروز دوشنبه به اتفاق آرا «جن ایسترلی» از نظامیان سابق این کشور را برای هدایت آژانس امنیت سایبری و زیرساختی  انتخاب کرد.

ایسترلی در تیم انتقال قدرت بایدن مسئول سیاست گذاری سایبری بود و مدتی نیز در سمت معاون ارشد ضدتروریسم در آژانس امنیت ملی آمریکا خدمت می‌کرد. او پس از آنکه ۲۰ سال در حوزه اطلاعات و عملیات سایبری ارتش آمریکا خدمت کرد، بازنشسته شد و اکنون در این سمت مشغول به کار می‌شود.

ایسترلی در حالی به این سمَت منصوب شده است که در ماه‌های اخیر به دلیل ضعف گسترده، زیرساخت‌های دیجیتالی و امنیتی دولت و کشور آمریکا بار‌ها هدف حمله‌های سایبری قرار گرفته اند.

همچنین آژانس امنیت سایبری و زیرساختی آمریکا از ماه نوامبر سال گذشته و پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور فاقد رئیس بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا پیش از خروج از کاخ سفید کریس کربس، رئیس پیشین این نهاد را به دلیل رد ادعا‌های او در مورد تقلب انتخاباتی اخراج کرد.

در این مدت شرکت‌های بزرگ آمریکایی همچون سولارویندز بار‌ها هدف حملات هکری قرار گرفته اند.