کتاب جدیدی که درباره دوران ریاست جمهوری ترامپ منتشر شده، مدعی است که دونالد ترامپ در یک بازه زمانی از تلفن بانوی اول استفاده کرده است تا تماس‌ها را از گوش کنجکاو رئیس دفتر سابق خود، جان کلی، دور نگه دارد.

نویسنده کتاب «ما در این انتخابات پیروز شدیم»، مایکل بندر که در روزهای گذشته منتشر شد، می‌گوید ترامپ از تلفن همسرش برای برقراری بعضی از تماس‌ها استفاده می‌کرد.

طبق قوانین و مقررات موجود برای نظارت بر ارتباطات رسمی، جان کلی به‌عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، این اجازه و اختیار را داشت تا به تماس‌های رسمی رئیس‌جمهور در کاخ سفید گوش کند و از آن‌ها مطلع باشد.

 در بخش‌هایی از این کتاب آمده است: «هنگامی‌که جان کلی، ژنرال چهار ستاره تفنگداران دریایی که ترامپ در دولت خود استخدام کرده بود، با استناد به اختیارات قانونی‌اش درخواست کرد تا هرگونه تماسی به رئیس‌جمهور در بال غربی کاخ سفید وصل می‌شود را بشنود، ترامپ به دوستانش گفت برای دور زدن این کانال رسمی از تلفن ملانیا استفاده می‌کرد.»

مایکل بندر در این کتاب به‌روزهای پر چالش آخر ریاست جمهوری ترامپ نیز پرداخته است.