به گزارش افکارنیوز به نقل از کیهان ، احمد ابوحامد دانشجوي اردني در صفحه فيس بوكس خود طي يادداشتي با عنوان ابناءالشياطين -فرزندان شياطين- نوشته است حق با ايران است كه فرزندان شيطان را از كشور اخراج كرده است

ابوحامد می نویسد «هموطنان من در اردن و تا آنجا که می دانم در بقیه کشورهای عربی از پیشرفت های اتمی ایران خشنودند و دولت های عربی را به خاطر بی هویتی در برابر آمریکا و اسرائیل سرزنش می کنند ولی در آمریکا بعضی از ایرانیان را می بینیم که به جای افتخار و احساس غرور نسبت به پیشرفت های کشورشان، از دشمنان مردم وطن خود دفاع می کنند» این دانشجوی اردنی در ادامه می نویسد!

«برای من مشاهده این وضعیت تعجب آور بود تا اینکه متوجه شدم این عده از مخالفان حکومت ایران هستند و به دولت ایران حق دادم که آنها را به کشور راه ندهد» نکته جالب تر در نوشته این دانشجوی اردنی آن است که می نویسد «برخی از این مخالفان ایران وقتی در جمع دانشجویان آمریکایی و یا کشورهای مسلمان عربی و مالزیایی و پاکستانی قرار می گیرند، جرأت نمی کنند خود را مخالف ایران معرفی کنند».
گفتني است كه در يكي از كالج هاي آمريكايي، وقتي خانم م-ك براي سخنراني در جمع تعدادي از دانشجويان رفته و عليه ايران مطالبي گفته بود از سوي دانشجويان هو شده و يك كارمند زن كالج به صورت او تف انداخته بود.