به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل ازشبکه تلویزیونی الجزیره قطر نوشت: شرکت کنندگان در این تظاهرات خواهان بهبود اوضاع اجتماعی خود شدند.

این بزرگترین اعتراض ضد دولتی است که ریاست آن را عبد الاله بنکیران از ماه ژانویه گذشته درپی انتخابات فوریه سال ۲۰۱۱ میلادی برعهده دارد. در این انتخابات حزب بنکیران پیروز شده بود.

دولت جدید وعده داده بود که مطالبات جنبش اعتراضی مردم را برآورده کند اما دولت بنکیرن بعد از گذشت شش ماه از روی کار آمدن با اعتراضات دوباره مواجه شده است زیرا معترضان می گویند که چیزی تغییر نکرده است

تظاهرکنندگان در اشاره به مشاور نزدیک شاه مغرب شعار می دادند که " بنکیران و فواد عالی الهمه دو روی یک سکه هستند ".

حسن طارق معاون اتحادیه سوسیالسم نیروهای مردمی " الاتحاد الاشتراکی للقوات الشعبیة "(جناح مخالف درپارلمان) شرکت کنندگان در تظاهرات را بیش از ۵۰ هزار نفر عنوان کرد اما پلیس شمار آنها را ۲۵ هزار نفر تخمین زد.

طارق گفت: شرکت کنندگان اعتراض می کنند زیرا از دولت می خواهند که گفتگویی واقعی را درباره بحران اجتماعی در کشور آغاز کند وراهبرد خود را توضیح دهد.

این تظاهرات به دعوت تشکل کنفدرالیسم دموکراسی مشاغل و اتحادیه دموکراتیک کار برگزار شد که دو سندیکای نزدیک به جناح مخالف در پارلمان هستند.

در این تظاهرات همچنین صدها جوان وابسته به جنبش بست فوریه شرکت داشتند. این جنبش با الهام از اعتراضات انقلابهای تونس و مصر شکل گرفت و باعثشد تا محمد ششم شاه مغرب در آن زمان تعدیلات قانون اساسی انجام داده و اصلاحاتی سیاسی انجام دهد که به دولت و پارلمان اختیارات بیشتری داد.

درپی این اصلاحات، انتخاباتی پارلمانی در نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار و به پیروزی حزب عدالت و توسعه و تشکیل دولتی ائتلافی منجر شد.