به گزارش افکارنیوز، فارس به نقل از روزنامه گاردین، "دوید کامرون" نخستوزیر انگلیس قصد دارد تا به "فرانسوا اولاند" رئیسجمهور جدید فرانسه نسبت به تلاشهای او بر ضد تخفیف سالانه به انگلیس در اتحادیه اروپا، هشدار دهد.

به نوشته این روزنامه، دیوید کامرون ابراز امیدواری کرده که بتواند این مسئله را به روشی دوستانه حل کند، با این حال او قصد دارد اولاند را به قطع کمک‌های اروپایی به کشاورزان فرانسوی تهدید کند.

اتحادیه اروپا بر اساس قراردادی، سالانه ۲.۷ میلیون پوند در سهم بودجهای انگلیس در این اتحادیه تخفیف قائل میشود. انتخاب اولاند در فرانسه تهدید برای این تخفیف کلان اتحادیه اروپا به انگلیس قلمداد میشود، و به همین جهت هم هست که نخستوزیر انگلیس قصد دارد به اولاند هشدار داده و او را به پایبندی به پیمانهای بسته شده از سوی نیکلا سارکوزی، توصیه کند.