به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، "هجای توبولنسکی" در هشتمین کنفرانس امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مرکز مطالعات این رژیم گفت: تهدیدها علیه اسرائیل درحال افزایش، و احتمال اینکه در بیش از یک جبهه وارد عمل شویم بسیار زیاد است .. نحوه جنگها در حال تغییر است.

وی افزود: رویدادهای اخیر در منطقه خاورمیانه، حوادثی تاریخی هستند که برنامه راهبردی را تغییر می دهند؛ در این تغییرات خطرها و احتمالاتی وجود دارد که بزرگترین آنها بلندمدت هستند.

این فرمانده صهیونیست تأکید کرد: این تهدید از طریق حمله نیست، بلکه اصابت صدها و هزاران موشک به اسرائیل است.

توبولنسکی موشکهای مقاومت را بزرگترین تهدید برای ارتش رژیم اشغالگر دانست و گفت، که طی سالهای اخیر تحولات بزرگی در توانایی های مقاومت ایجاد شده که چالشی بزرگ در برابر نیروی هوایی این رژیم است.