به گزارش افکارنیوز، ايسنا به نقل از پايگاه اينترنتي هافينگتون پست نوشت: موسسه مشاوره مالي برند فاينانس، ارزش داراييهاي خاندان سلطنتي انگليس را در قالب داراييهاي منقول همچون منطقه دوكنشين كورنوال و داراييهاي غير منقول مثل درآمد گردشگري تخمين زده است.

براساس مطالعه اين موسسه، ارزش داراييهاي غيرمنقول خاندان سلطنتي انگليس ۲۶ ميليارد پوند و ارزش داراييهاي منقول آن ۱۸ ميليارد پوند برآورده شده است.