به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، روزنامه واشنگتن پست امروز در گزارشی ادعا کرد: یک تیم اطلاعاتی با انجام تحقیقات در ۴ کشور متوجه شده اند که طرحهایی در زمینه ترور برخی مقامات و شخصیتها در حداقل ۷ کشور وجود دارد که از سوی حزب الله لبنان و جاسوسانی که مرتبط با ایران هستند دنبال می شود.

این روزنامه به روایت برخی مقامات امنیتی آمریکایی و خاورمیانه که نامی از آنها نبرده تاکید می کند: اسناد و مدارک این تحقیقات شامل نوارهای ضبط شده از مکالمات تلفنی، گزارشهای پزشکی قانونی، انجام سفرهای هماهنگ و حتی به زعم آنها تلفن های همراهی است که از ایران خریداری شده و از سوی افرادی که در نظر داشته ترور انجام بدهند مورد استفاده قرار گرفته است.

واشنگتن پست در ادامه این گزارش خود همچنان به شیوه های نخ نما شده به نقل از منابع آگاه، دیپلماتهای غربی و ... به جوسازی علیه ایران پرداخته است.