«داود شهاب» از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین بر ضرورت توقف هر گونه مرتبط کردن موضوع گذرگاه‌ها به تحولات سیاسی تأکید کرد.

شهاب در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت که گویی گذرگاه‌ها ابزاری در دست رژیم اشغالگر برای مجازات ملت فلسطین و ممانعت از هر گونه حرکت‌های اعتراضی و پاسخ فلسطینیان به تجاوزات مستمر این رژیم است.

محاصره غزه رفع نشود، گزینه‌های ما نیز بیشتر می‌شود

وی با اشاره به گذشت ۱۵ سال از محاصره نوار غزه، افزود: تا زمانیکه رژیم اشغالگر به تعهد خود برای رفع محاصره غزه عمل نکند، در آن صورت گزینه‌های مردمی نیز گسترش خواهد یافت.

شهاب درباره ازسرگیری ارسال بالن‌های آتش‌زا از نوار غزه به سمت شهرک‌های صهیونیستی نیز تصریح کرد که این بالن‌های آتش‌زا از ابزارهای فشار مردمی است و نیازی به اقدام سازماندهی شده توسط گروه‌های فلسطینی ندارد؛ این حق ملت فلسطین است که از هر ابزاری برای دستیابی به حقوق سیاسی و ملی خود و ممانعت از رژیم اشغالگر برای تحمیل قواعد درگیری، استفاه کند.

رژیم صهیونیستی چهارشنبه گذشته از رفع برخی محدودیت‌ها علیه غزه از جمله گسترش مساحت صید از ۱۲ مایل تا ۱۵ مایل در دریا، رفع محدودیت‌ها در گذرگاه تجاری کرم ابوسالم و افزایش سهم آبی نوار غزه به مقدار پنج میلیون متر مکعب خبر داده و گفت که استمرار این اقدامات به تداوم ثبات امنیتی بستگی دارد.

گذرگاه تجاری کرم ابوسالم تنها گذرگاه تجاری بین نوار غزه و فلسطین اشغالی است که محدودیت‌های اعمالی اسرائیل باعث بحرانی شدن اوضاع اقتصادی نوار غزه شده است.