یک کاربر مجازی در توییتر نوشت: ‌از این به بعد مقامات استرالیا میتوانند قانونا پست های فضای مجازی مردم را تغییر دهند!

توهمی بنام آزادی!

توهمی بنام آزادی!+ عکس