پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین به محدودیت‌های دوران پیشین طالبان در افغانستان علیه تحصیل زنان در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: این مهم است که جوانان افغان از خدمت آموزش و تحصیل بهره‌مند شوند.

وی در میدان "سن پیتر" در جمع صدها تن از نمازگزاران و عبادت کنندگان گفت: در این لحظات ناآرام که در آن افغان‌ها به دنبال پناهندگی هستند، من برای آسیب‌پذیرترین آنها دعا می‌کنم. من برای بسیاری دیگر از کشورها نیز دعا می‌کنم که این پناهجویان افغان را پذیرفته و از آنها که به دنبال زندگی جدید هستند، حفاظت می‌کنند.

پاپ از حامیان اصلی حقوق آوارگان و پناهجویان است.

نگرانی پاپ برای پناهجویان افغان

هزاران افغان که از سوی آمریکا از افغانستان خارج شده‌اند، منتظر پذیرفته شدن در کشورهایی چون قطر، آلمان و ایتالیا هستند.

هزاران تن دیگر نیز از طریق گذرگاه‌های زمینی به کشورهای همسایه چون پاکستان رفته‌اند.

رهبر کاتولیک‌های جهان همچنین گفت: من همچنین برای آوارگان داخلی دعا می‌کنم تا آنها از کمک و حمایت لازم برخوردار شوند. باشد که افغان‌های جوان تحصیل کنند که این یک ضرورت برای توسعه انسانی است.

آخرین باری که شبه‌نظامیان طالبان در افغانستان بر سر قدرت بودند، زنان حق کار و تحصیل را نداشتند.