الساعدی قذافی سومین فرزند پسر دیکتاتور پیشین لیبی در پرونده مشارکت در سرکوب شهروندان این کشور در سال ۲۰۱۱ و پرونده قتل «بشیر الریانی» بازیکن سابق تیم فوتبال الاتحاد در سال ۲۰۰۵ متهم و زندان ی شد.   

تارنمای آمریکایی «الحره» در این باره نوشت که یک منبع آگاه در دفتر دادستان عمومی لیبی صحت خبر آزادی فرزند معمر قذافی، رئیس جمهور معدوم این کشور را به خبرنگار این شبکه اعلام کرده است.

از سوی دیگر ، دولت وحدت ملی لیبی آزادی الساعدی را دو سال پس از تبرئه دادگاه و با هماهنگی دفتر دادستان عمومی تأیید کرد. 

پسر قذافی از سال ۲۰۱۴ در لیبی زندانی بود، وی پس از  تسلط نیروهای سابق شورای انتقالی ملی بر طرابلس پایتخت لیبی در سال ۲۰۱۱ به نیجر فرار کرده بود. 

پسر قذافی پس از ۷ سال از زندان آزاد شد

الساعدی متهم به دخالت در سرکوب خونین قیامی بود که رژیم پدرش را در سال ۲۰۱۱ سرنگون کرد. 

همچنین وی در پرونده قتل بشیر الریان، بازیکن پیشین فوتبال و مربی باشگاه الاتحاد طرابلس در سال ۲۰۰۵ متهم شد، الساعدی به عنوان بازیکن به این تیم پیوسته بود. 

در سال ۲۰۱۸، دادگاه تجدیدنظر طرابلس، الساعدی را از اتهام قتل مربی فوتبال تبرئه کرد.

دولت لیبی صبح دوشنبه با انتشار بیانیه ای رسمی درباره آزادی فرزند قذافی، ابراز امیدواری کرد که این مراحل به دستیابی به آشتی و تعهد مشخص برای آزادی زندانیان کمک کند.

الساعدی قذافی که درجه ژنرال ارتش لیبی را دریافت کرده بود، پیش از سال ۲۰۱۱ سمت فرماندهی یگان های امنیتی ارتش را بر عهده داشت.

وی پس از بازی در باشگاه های لیبی، در سال ۲۰۰۳ قراردادی با باشگاه «پروجیا» ایتالیا امضا کرد. 

مقامات آن زمان تأیید کردند که پیوستن الساعدی به پروجیا با کمک «سیلویو برلوسکونی»، نخست وزیر پیشین ایتالیا انجام شده است که روابط نزدیکی با معمر قذافی داشت.  

در جریان انقلاب اکتبر ۲۰۱۱ لیبی، افزون بر خود قذافی سه نفر از هفت فرزند او نیز کشته شدند.