به گفته یک مقام سازمان جهانی بهداشت ، به دلیل عدم همکاری کشور‌های غربی با طالبان حمایت‌های مالی از مراکز بهداشتی افغانستان در معرض خطر است.

 بر این اساس، ریک برنان، یکی از مسئولان سازمان جهانی بهداشت در این باره گفت: حدود ۹۰ درصد از ۲۳۰۰ مرکز درمانی و بهداشتی در سراسر افغانستان ممکن است به زودی تعطیل شوند. حمایت کنندگان مالی در غرب می‌توانند قوانینی را تعریف کنند که بدون انجام هرگونه معاملات با طالبان همچون گذشته از مراکز بهداشتی و درمانی افغانستان پشتیبانی کنند.

این مقام سازمان جهانی بهداشت افزود: ما قصد داریم عملیات تعلیق کمک رسانی به مراکز بهداشتی در افغانستان را متوقف کنیم. اما این احتمال وجود دارد که تا ۹۰ درصد از مراکز بهداشتی و درمانی افغانستان تا اواخر هفته جاری فعالیت خود را متوقف کنند که این امر با افزایش بیماران و مراجعه کنندگان در روز‌های شیوع کرونایی ممکن است به یک بحران تبدیل شود.

وضعیت اسفناک بهداشت و درمان در افغانستان

برنان تاکید کرد: سازمان جهانی بهداشت تلاش می‌کند با تامین منابع مالی، تجهیزات و لوازم مورد نیاز حدود ۵۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان کمی از شدت این بحران انسانی بکاهد. ممکن است در روز‌های اخیر برخی تجهیزات و کمک‌های پزشکی از قطر وارد افغانستان شود. این بخش از تجهیزات شامل کیت‌های ویژه برای تشخیص کرونا و نیز دارو‌های مورد نیاز برای برخی بیماری‌های مزمن می‌شود.

این مقام در پایان تاکید کرد: به دلیل اوضاع آشفته در فرودگاه کابل انتقال تجهیزات و امکانات پزشکی به داخل شهر‌های افغانستان با مشکلات جدی مواجه است.