در ۳۱ اوت، ایالات متحده تکمیل خروج نظامیانش از افغانستان را اعلام کرد و با این کار طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا به پایان رسید. دو هفته پیش از این خروج، طالبان کنترل کابل را به دست گرفت. هزاران تن از جمله آمریکایی‌ها و افغان‌ها در جریان عملیات تخلیه از این کشور خارج شدند.

دیوار سفارت آمریکا در کابل