خالد شیخ محمد و دیگر متهمان که به مدت ۱۵ سال در زندان «مبارزه با تروریسم »   گوانتانامو واقع در کوبا نگهداری می شدند برای اولین بار از اوایل سال ۲۰۱۹میلادی تاکنون در دادگاه حاضر می شوند.

این خبرگزاری نوشت روند رسیدگی به پرونده متهمان در ۱۷ ماه گذشته به دلیل همه گیری کرونا متوقف شده بود و به نظر می رسد رسیدگی به این پرونده از همان جایی که در دور قبلی متوقف شده بود، آغاز شود. متهمان تلاش کردند در دور قبلی محاکمات بیشتر شواهد ارائه شده از سوی دولت را رد کنند. به گفته آنها چنین شواهدی با شکنجه متهمان در بازداشتگاه های سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) بدست آمده است.

آغاز محاکمه مغز متفکر حملات ۱۱ سپتامبر

روز یکشنبه قاضی نظامی این پرونده گفت که اولین جلسه به موضوع صلاحیت خود او در بررسی این پرونده خواهد پرداخت. به وکلای هر دو طرف اجازه داده شده در دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حضور یابند و درباره احتمال سوگیری قاضی جدید این پرونده سوال کنند. در ادامه این هفته نیز جلساتی عمدتا با حضور دادستان ها و تیم های حقوقی برگزار خواهد شد.

وکلای این پرونده می گویند ۵ نفر از متهمان همگی دچار ضعف بدنی هستند و از تاثیرات ناشی از شکنجه شدید سیا بین سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ رنج می برند.

آنها در اتاق های دادگاه که بشدت امنیت آنها حفظ شده است و سیم خاردار به دور آنها کشیده شده حضور خواهند داشت و هر یک تیم های دفاعی خود را خواهند داشت.

این پنج نفر با مجازات مرگ به اتهام قتل و تروریسم در دادگاه جنایت جنگی مواجه هستند.

در دادگاه اعضای خانواده ۲ هزار و ۹۷۶ نفر از قربانیان این حمله تروریستی و تعداد زیادی از خبرنگاران حاضر خواهند بود.

آمریکا به بهانه حمله یازده سپتامبر حضور نظامی خود در افغانستان را به بهانه جنگ با تروریسم تقویت کرد؛ حضوری که با گذشت ۲۰ سال نتوانست دستاورد مطلوبی داشته باشد و در نهایت با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شکست بزرگی را برای واشنگتن و متحدان غربی اش بر جای گذاشت.