این زنان که با چادر و برقع در تظاهرات شرکت کرده بودند با سردادن شعارهای الله اکبر  خواستار جدا کردن کلاس های درس پسران و دختران در دانشگاهها شدند.

یکی از زنان شرکت کننده در این  تظاهرات با اشاره به تفاوت نظام قبلی با فعلی گفت که دولت اشرف غنی دست نشانده و تربیت شده آمریکا بود ولی نظام فعلی بر ارزش های اسلام تاکید دارد.

وی اظهار داشت هدف تظام فعلی شناسایی  اسلام به مردم و نشان دادن راه حق از باطل است.

این نخستین  تجمع زنان افغانستان در  حمایت از طالبان است .

تجمع زنان افغانستان در  حمایت از طالبان

چند روز پیش تعداد از  زنان با برگزاری  تجمع درتعدادی از شهرهای افغانستان نسبت به محدودیت  های ایجاد شده برای زنان در دولت جدید و آنچه که  دخالت پاکستان در این  کشور نامیدند،اعتراض  کردند.

"علی حکیمی "از ماموران سابق دولت  افغانستان گفت حجابی که دولت موقت  اعلام کرده ربطی به اسلام ندارد و مبتنی بر باورهای قبیله ای پشتون  است که به  نام اسلام به مردم تحمیل شده است.

وی اظهار داشت اجبار زنان به پوشاندن کامل حتی صورت و گذاشتن ریش ناشی از سنت ها و باورهای قبیله ای است.