ژان ایو لودریان ، وزیر خارجه فرانسه پیش از عزیمت به قطر برای حضور در مذاکرات افغانستان گفت: گروه طالبان قبلاً گفته بود به برخی از افغانستانی‌ها و نیرو‌های خارجی که قصد خروج از کشور دارد اجازه خروج آزادانه را خواهند داد و یک دولت فراگیر تشکیل می‌دهند، اما این گروه دروغ گفت.

وی ادامه داد: فرانسه از برقراری ارتباط سیاسی و اقتصادی با گروه طالبان اجتناب می‌کند. ما خواهان اقداماتی عملی از سوی این گروه هستیم. افغانستان به فضای باز سیاسی و اقتصادی نیازمند است. آینده طالبان به نحوه رفتار آن‌ها در عرصه داخلی و بین المللی بستگی دارد.

لودریان اظهار کرد: هنوز برخی شهروندان فرانسوی و نیز گروهی از افغانستانی‌هایی که با ما همکاری کرده بودند در داخل افغانستان هستند و طالبان برای خروج آن‌ها از کشور همکاری نمی‌کند.

لودریان: فرانسه از برقراری ارتباط با گروه طالبان اجتناب می‌کند

فرانسه از زمان اعلام رسمی آغاز فرآیند خروج نیرو‌های خارجی از خاک افغانستان بیش از ۳ هزار نیروی خود را از این کشور خارج کرده است.