این تمدید از امروز دوشنبه در ۱۹ استان از ۴۷ استان این کشور به اجرا گذاشته شد.

استان های میاگی و اوکایاما از وضعیت اضطراری خارج شده و به همراه شش استان دیگر اقدامات نیمه اضطراری را تا ۳۰ سپتامبر ادامه خواهند داد.

دولت قصد دارد سیستم درمانی خود را از طریق اقداماتی مانند تأمین تخت های بیمارستانی بیشتر برای بیماران مبتلا به کرونا تقویت کند. همچنین دولت می خواهد امکانات بیشتری ایجاد کند تا بیماران کووید-۱۹ بتوانند با امکاناتی مانند دستگاه اکسیژن، تحت درمان قرار گیرند.

با تعطیلی دو روزه هفته آینده دولت از مردم می خواهد از سفرهای بین استانی خودداری کنند.

دولت مرکزی قصد دارد با همکاری دولت های محلی به پیشبرد برنامه واکسیناسیون و سایر اقدامات پیشگیرانه ادامه دهد تا بتواند طبق برنامه، وضعیت اضطراری را در پایان این ماه لغو کند.

تمدید وضعیت اضطراری در شرایطی است که کاهش تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ژاپن همچنان ادامه دارد با این حال دولت می گوید شبکه بهداشت و درمان هنوز تحت فشار بسیار زیادی قرار دارد.

پیشرفت در توزیع با ثبات واکسن های کرونا در کشور ادامه دارد. دولت می گوید هر کسی که مایل به دریافت واکسن باشد می تواند تا ماه اکتبر و یا نوامبر واکسینه شود.

تمدید وضعیت اضطراری در ژاپن

مقام ها قصد دارند با استفاده از سیستم کنترل گواهی واکسیناسیون و یا نتیجه منفی آزمایش کرونای افراد، محدودیت های اعمال شده را کاهش دهند. از این رو محدودیت بارهای مشروب فروشی و رستوران ها و نیز سفرهای بین استانی کاهش خواهد یافت.

کارشناسان معتقدند که محدودیت ها تا پایان وضعیت اضطراری نباید لغو شوند.