کمتر از یک ماه پس از ورود طالبان به پایتخت افغانستان ، برخی از کارمندان زن تصمیم گرفتند تا به محل کار خود در فرودگاه کابل باز گردند.

در حالی که طالبان می‌گویند زنان باید برای امنیت خود در خانه بمانند، خطرات بسیار واضح بود، اما آنها احساس کردند برای تامین مخارج خود باید به محل کار خود بازگردند.

از بیش از ۸۰ زن که قبل از سقوط کابل در ۱۵ آگوست به دست طالبان در فرودگاه کار می‌کردند، فقط ۱۲ نفر به کار خود بازگشتند.

اما آنها از معدود زنانی هستند که در پایتخت اجازه بازگشت به سر کار را دارند. طالبان به اکثر زنان گفته اند که تا اطلاع ثانوی به محل کار خود باز نگردند.

کارمندان زن فرودگاه کابل به محل کار خود بازگشتند

حقوق زنان در افغانستان تحت حکومت طالبان در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ به شدت محدود شد، اما از زمان بازگشت به قدرت این گروه ادعا می‌کند که در این زمینه افراط نخواهند کرد.

به گفته مقامات آموزش طالبان، زنان تا زمانی که کلاس‌ها از نظر جنسیت جدا شده یا حداقل با پرده تقسیم شوند مجاز به تحصیل در دانشگاه خواهند بود، اما باید روپوش پوشیده و روی صورت نقاب بپوشند.

با این وجود آلیسن دیویدیان نماینده زنان سازمان ملل متحد در افغانستان به روز چهارشنبه هشدار داد که طالبان از وعده خود برای احترام به حقوق زنان افغان غافل شده اند.