"جرمی کوربین " رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس به مناسبت بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر با بیان اینکه اگر او رئیس کنونی حزب کارگر بود، از نخست وزیر انگلیس می‌خواست به علت تحولات افغانستان و عراق عذرخواهی کند، گفت: من با نظر طالبان که آمریکا یک نیروی اشغالگر در افغانستان است، موافقم.

کوربین افزود: جنگ کشور‌های غربی در افغانستان و عراق، خسارت‌های جانی و مالی زیادی به همراه داشت. دادگاه کیفری بین المللی باید حکومت‌هایی را که در جنایت‌های جنگی نقش دارند، مؤاخذه کند.

وی با اشاره به تحولات کنونی افغانستان ادامه داد: تماس‌هایی با طالبان در جریان است و معتقدم برخی کشور‌ها در آینده این گروه را به رسمیت خواهند شناخت. اسلام هراسی در غرب گسترش یافته است و مسلمانان در معرض خشونتی قرار می‌گیرند که باید با آن مقابله شود. باید با گسترش اسلام هراسی مقابله و انواع و اقسام نفرت پراکنی در غرب را متوقف کرد.

گفتنی است پس از حملات یازده سپتامبر که به وسیله گروه تروریستی القاعده انجام گرفت میزان اسلام هراسی و نفرت پراکنی دینی در کشور‌های غربی به ویژه آمریکا به شدت افزایش یافته است.