وزارت امور خارجه  تاجیکستان امروز با احضار سفیر آمریکا در این کشور، به وی یادداشت اعتراضی تحویل داد.

در اطلاعیه وزارت امور خارجه تاجیکستان دلیل احضارِ «جان مارک پومرزهایم» سفیر آمریکا و تحویل یادداشت اعتراضی به وی، اظهارات «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا ضمن بازدید از مرکز آتش نشانی «پنسیلوانیا» عنوان شده است.

در این یادداشت آمده است که اظهارات رئیس جمهور آمریکا با روح روابط دوستانه و مشارکت بین دو کشور مطابقت ندارد.

گفته شد که تاجیکستان طرفدار توسعه روابط سودمند با آمریکا بر مبنای حمایت و احترام متقابل است.

تاجیکستان  سفیر آمریکا را احضار کرد

قابل ذکر است که بایدن در 11 سپتامبر در بازدید از مرکز آتش نشانی «پنسیلوانیا» با اشاره به آویزان شدن تعدادی از اتباع افغانستان به چرخ هواپیما به منظور خروج از این کشور گفت: اگر به تاجیکستان هم هواپیمایی می‌آمد و اعلام می‌کرد که هر کسی با ما هم پیمان است، سوار شود، افراد به چرخ هواپیما می‌چسبیدند.

هنوز طرف آمریکا در رابطه با این موضوع اظهار نظر نکرده است.