بر همین اساس این گونه های جدید کرونا افراد بیشتری را در مقایسه با گونه اصلی به دلیل سرایت سریع مبتلا می کند.

در همین راستا در مطالعات جدید توصیه می شود که لازم است افراد در برخی شرایط وضعیت ماسک زدن خود را بهبود بخشند.

وینسنت مونستر ویروس شناس در موسسه ملی آلرژی و بیماری های واگیردار در آمریکا که هدایت یکی از این مطالعات را برعهده داشت، گفت: این یک سناریوی آخرالزمانی نیست. این تغییر ساختار و شکل ویروس کرونا در یک مسیر انتقال موثرتر است که انتظارش می رفت و اکنون شاهدش هستیم.

این تیم مطالعاتی به این نتیجه رسید که ذرات کوچک در مسافت طولانی تر در مقایسه با ذرات بزرگتر مسافت ها را طی می کند.

سریع ترین مسیر انتقال سویه‌های جدید کرونا

لیندسی مار یک کارشناس ویروس شناسی در "ویرجینیا تک" عنوان کرد: مشخص شده است که گونه آلفا در حال تکامل برای تبدیل شدن به گونه ای است که می تواند موثرتر از طریق هوا انتقال یابد. تعجب نمی کنم اگر در گونه دلتا این عامل حتی شدت بیشتری داشته باشد.

تاکنون بیش از ۲۳۵ میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلاشده اند که نزدیک به پنج میلیون فوتی داشته است.

دولتها در حالی تدابیر جدی برای جلوگیری از گسترش و انتشار این ویروس اتخاذ کرده اند که بروز گونه های جدید و تکامل این ویروس نگرانی های جدی را در روند مقابله سازنده و ریشه‌کنی بیماری کووید-۱۹ ایجاد کرده است.