طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۳۴۱ هزار و ۱۲۶ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۲۳۶ میلیون و ۱۴۶ هزار و ۴۰۸ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد چهار هزار و ۸۴۱ نفری در یک روز به تعداد چهار میلیون و ۸۲۲ هزار و ۲۹۸ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۲۱۲ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۳۶۳ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۴۴ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۶۰۳ نفر (۸۲ هزار و ۹۴۷ نفر)

۲. هند ۳۳ میلیون و ۸۵۱ هزار و ۳۴ نفر (۱۶ هزار و ۷۶۲ نفر)

۳. برزیل ۲۱ میلیون و ۴۷۸ هزار و ۵۴۶ نفر (۱۹ هزار و ۴۳۵ نفر)

۴. بریتانیا هفت میلیون و ۹۳۴ هزار و ۹۳۶ نفر (۳۵ هزار و ۷۷ نفر)

۵. روسیه هفت میلیون و ۵۸۶ هزار و ۵۳۶ نفر (۲۵ هزار و ۵۷۹ نفر)

۶. ترکیه هفت میلیون و ۵۶۰ هزار و ۷۶۷ نفر (۱۵ هزار و ۲۱۹ نفر)

۷. فرانسه هفت میلیون و ۲۸ هزار و ۱۹۷ نفر (۱۴ هزار و ۶۰۷ نفر)

۸. ایران پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۳۵ نفر (۱۴ هزار و ۶۰۷)

۹. آرژانتین پنج میلیون و ۲۶۰ هزار و ۷۱۹ نفر (۹۸۱ نفر)

۱۰. اسپانیا چهار میلیون و ۹۶۱ و ۱۲۸ نفر (یک هزار و ۴۲۳ نفر)

آمار کرونا در جهان در تاریخ ۱۳ مهر/ ۴۸۴۱ فوتی

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۷۲۲ هزار و ۲۶۰ نفر (۶۹۰ نفر)

۲. برزیل ۵۹۸ هزار و ۱۸۵ نفر (۴۵۷ نفر)

۳. هند ۴۴۹ هزار و ۲۸۳ نفر (۲۴۱ نفر)

۴. مکزیک ۲۷۸ هزار و ۸۰۱ نفر (۴۷۱ نفر)

۵. روسیه ۲۰۹ هزار و ۲۸ نفر (۸۸۶ نفر)

۶. پرو ۲۰۰ هزار و ۷۵۰ نفر (۲۸ نفر)

۷. بریتانیا ۱۹۹ هزار و ۵۰۲ نفر (۸۹ نفر)

۸. اندونزی ۱۴۲ هزار و ۱۱۵ نفر (۱۲۱ نفر)

۹. ایتالیا ۱۳۶ هزار و ۹۱۰ نفر (۲۵ نفر)

۱۰. کلمبیا ۱۳۰ هزار و ۷۹۰ نفر (۳۶ نفر)

ایران در این فهرست با ۱۲۱ هزار و ۳۴۷ نفر فوتی و ۲۳۸ جدید یازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.