« سید حسن نصرالله » دبیرکل حزب الله لبنان روز دوشنبه آینده سخنرانی می‌کند. دبیرکل حزب الله لبنان قرار است در جریان سخنرانی مذکور در خصوص آخرین تحولات منطقه سخنانی را ایراد کند.

بر اساس این گزارش، سید حسن نصرالله در جریان این سخنرانی همچنین درباره آخرین تحولات لبنان و مسائل مربوط به این کشور سخنانی را مطرح خواهد ساخت.

زمان سخنرانی«سید حسن نصرالله» درباره تحولات منطقه و لبنان

منابع لبنانی اعلام کردند که سخنرانی دبیرکل حزب الله در ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه به وقت بیروت (۲۲:۰۰ به وقت تهران) ایراد می‌شود.

نصرالله در جریان آخرین سخنرانی خود به بررسی آخرین تحولات منطقه ازجمله مسأله فلسطین و ارسال سوخت از سوی جمهوری اسلامی ایران به لبنان، پرداخته بود.