معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت اقدامات آمریکا از مداخله در بانک‌های لبنان گرفته تا حمایت از طبقه فاسد در این کشور، ثابت کننده محاصره تحمیلی آمریکایی‌ها علیه لبنانی‌ها و فشار هرچه بیشتر اقتصادی به آنهاست.

شیخ نعیم قاسم دیروز در مراسم فارغ التحصیلی شماری از دانش آموزان مدارس مصطفی تأکید کرد علت تغییر سیاست‌های آمریکا در قبال لبنان ناشی از ایستادگی حزب الله برای کاستن از آثار اقتصادی است که ملت لبنان با آن مواجه هستند.

معاون دبیر کل حزب الله در خصوص پرونده انتخابات نیز گفت حزب الله با وجود فرصت‌های نابرابر تصمیم گرفته است به پیگیری موضوع رأی گیری از لبنانی‌های مقیم خارج ادامه دهد.

شیخ نعیم قاسم گفت: «دولت آمریکا اکنون می‌خواهد از فشار‌ها بکاهد تا حزب الله از رویکرد مردم به آن استفاده نکند و این بدان معناست که طرح آنان شکست خورده است و مقاومت و همه مردم شریف لبنان به آمریکا و نقشه هایش، نه گفتند به همین سبب مجبور شد نقشه هایش را تغییر دهد و اصلاح کند و در آینده نیز نقشه هایش را بیشتر از این تغییر خواهد داد. الان تصمیم گرفته ایم در مسئله رأی گیری از لبنانی‌های مقیم خارج به پیش برویم و ما در این خصوص مشکلی نداریم.»

هدف آمریکا وارد آوردن فشار‌های اقتصادی به لبنانی هاست

شیخ نعیم قاسم در بخش دیگری از سخنانش گفت: «آیا رئیس بانک مرکزی لبنان برای اصلاح محتوا (محتوای گزارش بانک جهانی درباره لبنان) مداخله کرده است تا بر برخی جزئیاتی که به مدیریت بانک مرکزی لبنان ربط دارد، سرپوش گذاری شود چرا که ویرانی اقتصادی کنونی در لبنان شاید ایجاب کند مسببان وضع کنونی اقتصادی محاکمه شوند.»

وی از دولت لبنان خواست درباره حقیقت آنچه یکی از روزنامه‌ها درباره حذف مواردی از گزارش بانک جهانی، منتشر کرده است تحقیق کند. موارد حذف شده نیز درباره تخلفاتی است که مدیریت بانک مرکزی لبنان مرتکب شده است.