"جن ساکی" در پاسخ به سوالی در مورد حمایت ضعیف عمومی از عملکرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ویژه در میان رای‌دهندگان مستقل تصریح کرد: اکنون واقعا دوران سختی در کشور حکمفرماست. ما همچنان در حال مقابله با ویروس کرونا هستیم. تاثیرات ناشی از همه گیری کرونا و به دنبال آن گسترش گونه های جدید بر ذهن مردم و پس از آن نگرش عمومی نسبت به عملکرد رئیس جمهوری تاثیر گذاشته است.

وی خاطر نشان کرد: به رغم واکسیناسیون در سراسر آمریکا، هنوز ۲۰ درصد در آمریکا درباره مورد واکسن زدن تصمیم نگرفته اند. شکی وجود ندارد که این مسئله بر کل اوضاع کشور تاثیرگذار است.

در حالیکه یک نظرسنجی تارنمای "رییل کلییر پالتیکس" نشان داده است که میزان تایید عملکرد بایدن حدود ۴۳ درصد و کمتر از میزان ۵۱ درصد در اوایل ماه اوت بوده، جن ساکی از عملکرد رئیس جمهوری آمریکا دفاع کرد و گسترش کرونا که بر عمل سیاستهای اقتصادی تاثیرگذار بوده را بهانه کرد.

بهانه جدید کاخ سفید برای توجیه کاهش محبوبیت بایدن

سخنگوی کاخ سفید در حالی از عملکرد بایدن دفاع کرده که به نظر می رسد وی نسبت به یکسری گام های اشتباه بایدن و دولتش بی توجه بوده که از جمله تصمیم خروج عجولانه از افغانستان، بحران بی سابقه مرزی، افزایش تورم و نگرانی فزاینده نسبت قصور در پرداخت بدهی ها می‌باشند.

در یک نظرسنجی جدید دانشگاه کوینیپیاک نیز مشخص شد که فقط ۳۸ درصد از رای دهندگان عملکرد بایدن را تایید می کنند و ۵۳ درصد عملکرد رئیس جمهوری آمریکا را تایید نمی کنند؛ که از لحاظ کاهش تایید عملکرد بایدن رکورد زده است.

در این نظرسنجی مشخص شده که ۶۰ درصد از افراد مستقل نیز عملکرد بایدن را تایید نمی کنند